Tagg: naturvårdsverket

Litteraturstudie från Totalförsvarets forskningsinstitut

Malin Mobjörk och Daniel K. Jonsson på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en rapport: ”Litteraturstudie om klimatpåverkan från svensk produktion”. Med hela 92 noter i avsnittet om livsmedel fastslås i den avslutande diskussionen: Ät mindre av

Taggar: , , , , , , , ,

Naturvårdsverket om klimatanpassad mat

Nytt i min lista är en sida från Naturvårdsverket som baserar sig på fyra olika studier (tyvärr inte länkade från sidan). Där visar de en tabell på vilka koldioxidekvivalenter produktionen av olika livsmedel har, mätt i kilo utsläpp per år

Taggar: , , ,
Top