Kategori: Studie

Vegansk kost tar bara upp en fjärdedels åkeryta.

En studie från Sveriges lantbruksuniversitet har jämfört hur mycket åkeryta olika typer av kost kräver och vad de består av. Den stora skillnanden är mellan vegansk kost och vanlig husmanskost, vilket illustreras i bilden. Det är alltså ungefär en tredjedel

Taggar: , , ,

Litteraturstudie från Totalförsvarets forskningsinstitut

Malin Mobjörk och Daniel K. Jonsson på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Naturvårdsverket gjort en rapport: ”Litteraturstudie om klimatpåverkan från svensk produktion”. Med hela 92 noter i avsnittet om livsmedel fastslås i den avslutande diskussionen: Ät mindre av

Taggar: , , , , , , , ,

Naturvårdsverket om klimatanpassad mat

Nytt i min lista är en sida från Naturvårdsverket som baserar sig på fyra olika studier (tyvärr inte länkade från sidan). Där visar de en tabell på vilka koldioxidekvivalenter produktionen av olika livsmedel har, mätt i kilo utsläpp per år

Taggar: , , ,

Vegetarisk kost förbättrar miljön

Jag börjar att fylla på min lista nu, och det var intressant att se en licentiatavhandling från Kungliga tekniska högskolan i detta ämne. Denna hette Environmental Impacts from Swedish Food Production and Consumption och är visserligen från 2004 men jag lägger till

Taggar: , , ,
Top